Algemene voorwaarden

Print deze pagina

De aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van bonisupermarkt.nl. De  algemene voorwaarden gelden ook voor klanten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Waar wij in het navolgende schrijven over 'de Webwinkel’, geldt dit voor de Boni Webwinkel, Boni Fotoservice en Boni Gebakservice, Boni Vleesservice en de overige services die Boni regelmatig (met een tijdelijke duur) aanbiedt.

1. Overige toepasselijke voorwaarden
Voor alle bestellingen die geplaatst worden in de Webwinkel gelden alleen deze voorwaarden. Eventuele andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld van klanten, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Privacy
De gegevens die via onze site verstrekt worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling, behandelen wij vertrouwelijk en leggen wij vast in een bestand. Het opslaan van uw gegevens heeft voor u als klant voordelen. De bestanden van de Webwinkel kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken van statische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen kunt u dit aangeven bij ‘Mijn Persoonlijke gegevens’ op onze website. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit aangeven bij onze Klantenservice Internet (webwinkel@bonisupermarkt.nl)

Naast het verwerken van persoonsgegevens via de websites of de Webwinkels, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak Bonisupermarkt.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt et cetera. Hiervoor gebruikt Boni 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u bonisupermarkt.nl of de Webwinkels bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

3. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de Webwinkel, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Boni Markten B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie, logo’s en afbeeldingen openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Als u ons een bericht stuurt, geeft u Boni Markten B.V. daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

4. Veiligheid
Wij doen ons best om onze site virusvrij te houden. Wij kunnen de virusvrijheid van onze site echter niet garanderen.

Indien er gebruik wordt gemaakt van de persoonsgebonden onderdelen of als er bij ons een bestelling wordt geplaatst in de Webwinkel, dan bent u verplicht tot het registreren van uw emailadres en het bepalen van een wachtwoord. Hiermee verschaft u toegang tot de diensten van Boni Webwinkel. Wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan en uw emailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Door middel van deze link is het mogelijk om uw wachtwoord te resetten, wanneer u deze bent vergeten.

5. Leeftijdsgrens
De Webwinkels hanteren een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder voor het inschrijven en plaatsen van bestellingen via de websites. Indien producten worden bezorgd, zal onze bezorger om legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende of tabaksproducten bevat en twijfel bestaat over het bereiken van de 25 jarige leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van € 10,00 in rekening worden gebracht.

6. Prijzen
Al de prijzen zijn inclusief BTW. U betaald de prijs van een artikel (met uitzondering van verswaren en aanbiedingen) die geldt op het moment van bestellen. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor aanbiedingen verwijzen wij u naar punt 7.

De hoeveelheden van verse artikelen die bezorgd worden, kunnen licht afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. Alleen de werkelijke bezorgde hoeveelheden worden in rekening gebracht.

7. Aanbiedingen
De meeste folderaanbiedingen die vermeld staan op Bonisupermarkt.nl, zijn verkrijgbaar in de Webwinkel. In de Webwinkel staat duidelijk vermeld wanneer de aanbiedingen geldig zijn. De aanbiedingen zijn geldig vanaf woensdag tot en met dinsdag, tenzij anders vermeld. Er kan een maximale afname hoeveelheid gelden voor een artikel. Dit wordt tijdens het bestellen van betreffende artikelen in Boni Webwinkel duidelijk gecommuniceerd. 

De aanbiedingen die in Boni Webwinkel worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode wanneer de aanbieding geldt worden bezorgd of afgehaald. Het moment van levering moet dus liggen binnen de geldigheid van de aanbiedingen. Voor aanbiedingen geldt altijd: zolang de voorraad strekt en niet geldig voor wederverkopers. Boni Markten B.V. behoudt zich het recht om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

8. Bezorging of afhalen
Op dit moment is Boni Webwinkel in een beperkt marktgebied in Nederland actief. Doormiddel van een postcode-check kunt u zien of wij ook bij u de boodschappen bezorgen of u de boodschappen kunt afhalen bij het filiaal in uw buurt.

9. Bezorging
U kunt via de bestelschermen zien welke levertijden en –tijdstippen voor uw bestelling gelden. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen in situaties van overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn extreme weersomstandigheden en hinderlijke verkeerssituaties. Mocht de levertermijn en het tijdstip overschreden worden (uitgezonderd overmacht), dan vergoedt Boni Markten B.V. de bezorgkosten.

Het minimale bestelbedrag in Boni Webwinkel bedraagt € 50,00 exclusief bezorgkosten en statiegeld. Voor de bezorging van de bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. De bezorgkosten zijn € 4,95 of € 5,95.

10. Afhalen
U kunt via de bestelschermen zien welke afhaaltijden en –tijdstippen voor uw bestelling gelden. Het minimale bestelbedrag bedraagt € 30,00 exclusief afhaalkosten en statiegeld. Voor het afhalen van de boodschappen in een Boni Supermarkt wordt, onafhankelijk van het afhaalmoment, € 3,50 in rekening gebracht.

11. Statiegeld
De boodschappen worden verzameld in Bonisupermarkt.nl klapkratten. Voor deze klapkratten betaalt u een statiegeldbedrag van € 4,00. Op het moment van bezorgen is bekend hoeveel klapkratten er daadwerkelijk nodig zijn voor de bestelling. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de bezorgservice en de kratten wilt inleveren, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Klantenservice. Voor het ophalen van de kratten betaalt u de normale bezorgkosten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de klapkratten in te leveren bij de servicebalie van Boni Afhaalfilialen.

Emballage kan worden ingeleverd bij de bezorger. Dit bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op het bedrag aan boodschappen.

12. Betaling van bestellingen
De boodschappen dienen bij bezorging betaalt te worden doormiddel van uw pinpas. Contante betaling is dus niet mogelijk bij onze bezorgers. Bij afhalen van de boodschappen kunt u de boodschappen zowel contant als met pin betalen.

13. Aflevering van uw bestelling
Op het overeengekomen bezorgmoment dient u aanwezig te zijn op het opgegeven adres om de bestelling in ontvangst te nemen. Onze bezorgers zullen u vragen voor ontvangst van de bestelling te tekenen. Indien u op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, tracht de Klantenservice hierover contact met u op te nemen. Mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde bezorgmoment nogmaals aan te bieden, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. U betaalt dan een extra vergoeding van € 3,00, naast de gebruikelijke bezorgkosten. Indien de bestelling niet kan worden bezorgd, dan brengt Boni Markten B.V. € 10,00 in rekening.

14. Retourneren
Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, bepaalde producten toch niet wilt hebben, dan kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (webwinkel@bonisupermarkt.nl), waarna wij de desbetreffende artikelen zullen ophalen, tenzij iets anders wordt afgesproken. In dat geval bent u de kosten voor deze terugname verschuldigd. Dit is een bedrag van € 25,00. Dit zijn de werkelijke kosten voor het ophalen en terugnemen van de producten.

Deze regeling geldt niet voor:
  • verse producten;
  • boeken, audio- en video-opnamen indien de verzegeling hiervan door u is verbroken;
  • kranten en tijdschriften;
  • producten waarvan de verpakking is geopend.

15. Wijzigen en annuleren
Bestellingen kunnen tot de uiterste besteltermijn voor bezorging/afhalen online aangepast worden. U doet dit door toegang te verschaffen met uw gebruikersnaam en wachtwoord tot uw persoonlijke account. Het online annuleren van de bestelling is niet mogelijk nadat de bestelling door ons is bevestigd. Annulering kan dan nog wel door contact op te nemen met de Klantenservice. Boni-Markten B.V. kan kosten in rekening brengen voor het annuleren van de bestelling. Bij annulering binnen 24 uur voor bezorging bedraagt deze vergoeding € 10,00. Wordt de bestelling meer dan 24 uur van tevoren geannuleerd, dan kan Boni € 3,00 in rekening brengen.

16. Klachtenprocedure
Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, of een onjuist artikel heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit binnen zeven dagen na bezorging aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u kosteloos contact opnemen met onze Klantenservice door middel van het contactformulier op onze website. Onze Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17:00 uur. De Klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht en/of opmerking zo goed mogelijk wordt afgehandeld. U ontvangt binnen uiterlijk twee werkdagen bericht van ons.

17. Overige
Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

18. Inhoud website
Wij streven ernaar om de juiste productinformatie te vermelden en de juiste afbeelding te tonen. Het kan voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

19. Informatie via de websites
De informatie op de website wordt veelvuldig aangepast. Indien u fouten op de site aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u dat meldt via onze Klantenservice (webwinkel@bonisupermarkt.nl). De Boni websites bevatten links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

20. Wijzigingen
Boni Markten B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in op het moment dat u een bestelling wijzigt of een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.