Privacy policy

Print deze pagina

Laatste wijziging: 24 mei 2018

Wat goed dat u checkt hoe het zit met uw privacy. Uw privacy is voor Boni van groot belang. Boni doet er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen, omdat we het fijn vinden dat u boodschappen doet bij Boni. In deze Privacyverklaring hieronder leggen we precies uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie met zorg behandelen. En uw persoonsgegevens? Die bewaken wij op alle mogelijke manieren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn namelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en op welke rechtsgronden wij dit doen. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen; 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met de klantenservice van Boni.

Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de vewerking van persoonsgegevens is:
Boni Markten B.V.
Edisonstraat 2
38861 NE Nijkerk (Gld.)
klantenservice@bonisupermarkt.nl
033-247 31 31

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Dit doen wij altijd op basis van uw toestemming. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website producten bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kun u een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar u aan deelgenomen hebt, of wanneer u hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):
 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet) en de gebruikte software;
 • Uw surfgedrag op de website, waaronder de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegevens van uw account. 
Doeleinden verwerking
Boni verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om u de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;
 • We leggen camerabeelden in onze panden vast voor de veiligheid en eigendommen van onze klanten, bezoekers en medewerkers. Maximaal bewaartermijn van 4 weken, tenzij er sprake is van een (vermoedelijk) incident. 
Boni verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Boni een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Boni mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen
Boni bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden en/of nodig is om te voldoen aan een op haar rustende wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden
Boni zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
 • Boni Vers Ambacht: voor het maken van uw bestelling, om uw vragen te beantwoorden of om uw klachten te behandelen;
 • Bakkerij Fuite: voor het maken van uw bestelling, om uw vragen te beantwoorden of om uw klachten te behandelen;
 • Coöperatieve Inkoopvereniging Supernie B.A.: om uw vragen te beantwoorden of om uw klachten te behandelen;
 • Hostingpartij van de website inclusief de developer; 
Met uitzondering van de hierboven genoemde aan derde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Boni geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Boni er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Voor de inhoud van deze andere diensten kan Boni geen verantwoordelijkheid dragen.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kunt u uw afmelding doorgeven aan onze Klantenservice. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres en geslacht. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Advertenties
Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus niet te weten of u deze leuk vindt.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Meer informatie over cookies vindt u in onze disclaimer en cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Voor de inhoud van deze andere websites kan Boni geen verantwoordelijkheid dragen. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics-cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Beveiliging
Boni hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Boni maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Boni of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Boni een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Verwerking van Persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen; 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account. U kunt op www.bonisupermarkt.nl inloggen in uw account. Ook kunt u bij Boni klantenservice terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Boni van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

U hebt de volgende rechten:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Boni dan kunt u per E-mail contact opnemen met Boni klantenservice via klantenservice@bonisupermarkt.nl.

Back-up
Voor de continuiteit van onze systemen maken wij een back-up. Dit zal niet gebruikt worden voor herleiding naar gegevens.

Openbare WiFi
In onze winkels kunt u gebruik maken van een gratis openbare WiFi faciliteit. U ontvangt signaal op basis van uw toestemming. Ontvangen informatie wordt verwijderd na één dag. Wij verwerken deze informatie niet.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie
Versie 1.0, datum 24 mei 2018.