De Boni kernwaarden

Bij Boni werken wij volgens een aantal gemeenschappelijk waarden. Door alles wat we doen, elke dag weer te toetsen aan deze kernwaarden maken we uw supermarktbezoek zo prettig mogelijk.
Professionaliteit
Wij doen dingen goed, wij kijken naar het bedrijfsbelang als geheel en denken bij alles wat wij doen na over de vraag wat voor ons in het proces gebeurt en wat na ons in het proces gebeurt en wij toetsen onze prestatie met de vragen of datgene wat wij zelf doen goed genoeg is voor het vervolgproces en of hetgeen voor ons gebeurt goed genoeg is om zelf goed het werk te kunnen doen. Daarbij zijn wij constant op zoek naar verbetering en geven wij complimenten en feedback gericht op het realiseren van de verbeteringen.

Passie
Wij zijn trots op het werk en op ons bedrijf en dragen dit uit naar collega’s, klanten en stakeholders. In het werk zetten wij onze kwaliteiten in. Dit doen we met plezier.

Resultaatgerichtheid
Wij zijn gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen.

Initiatief
Wij signaleren, genereren en benutten kansen voor Boni.

Klantgerichtheid
Bij alles wat wij doen stellen we de klant centraal door de vraag te stellen: “Wat heeft de klant hieraan?”